Typowe pułapki w umowach o roboty budowlane

DATA
15.03.2022
CZAS TRWANIA
12:00 - 14:00
MIEJSCE
on-line
SZCZEGÓŁY
REJESTRACJA