Typowe pułapki w umowach o roboty budowlane

DATA
13.04.2022
CZAS TRWANIA
12:00 - 14:00
MIEJSCE
on-line
SZCZEGÓŁY
REJESTRACJA